نوشته با گریدبندی کلاسیک

ویرایش علمی و انگلیسی مقالات

امروزه نوشتن یک مقاله علمی مقاله کاری تخصصی است و پژوهشگران مانند دیگر مراحل تحقیق خود نیازمند راهنمایی و ارائه مشاوره های تخصصی لازم می باشند. لذا این موسسه سعی…
بیش تر بخوانید

طراحی مطالعه

پس از انتخاب یک سوال پژوهشی مناسب، طراحی مطالعه به دلیل مشخص کردن مسیر انجام پژوهش از اهمیت خاصی برخوردار است. اصلی ترین مرحله یک کار تحقیقاتی، طراحی و انتخاب…
بیش تر بخوانید

مشاوره نوشتن مقالات پزشکی

سالانه هزاران مقاله پزشکی در مجله های معتبر دنیا منتشر می شود که لازمه ی آن نوشتن مقاله متناسب با استاندار های معتبر مقاله نویسی است. امروزه ژورنالیسم پزشکی به…
بیش تر بخوانید

آنالیز آماری

تجزیه وتحلیل آماری نتایج بدست آمده در یک مطالعه از ارکان‌ اصلی یک پژوهش است. امروزه علم آمار به صورت یک رشته فوق تخصصی به کمک تحقیقات تجربی به ویژه…
بیش تر بخوانید

پیگیری مراحل چاپ و توزیع

مرحله نهایی در یک پروسه انتشار، چاپ مجله و توزيع آن در ميان مشتركان داخلي و خارجي آن نشریه خواهد بود. چاپ با کیفیت مناسب و سرعت توزيع از عوامل…
بیش تر بخوانید
فهرست